શ્રધ્ધાંજલી…

1-1453359541

wpid-short-condolences-messages.jpg

May The Almighty God bless their soul.

Bhagvan emna atma ne satgati aape ane Tamara par aavi padeli andhari paristhiti ni same tame ane tamaru kutumb samno kari shako Evi Shakti aape Evi parmatma ne prarthna.

Hariday thi

Atul Lathiya and Family

Feeling sad

Advertisements