શ્રધ્ધાંજલી.

1-1453359541

wpid-short-condolences-messages.jpg

May The Almighty God bless her/his soul.

Bhagvan emna atma ne satgati aape ane Tamara par aavi padeli andhari paristhiti ni same tame ane tamaru kutumb samno kari shako Evi Shakti aape Evi parmatma ne prarthna.

Hariday thi

Atul Lathiya and Family

Feeling sad

 

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s