સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી

સરદાર સરોવર ખાતે આકાર લઈ રહેલ અને દુનિયા આખીની નજર જેની ઉપર છે તેવી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની વિશ્વની સૌથી ઉંચી પ્રતિમા ‘સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી’ની ૩૦ ફુટ ઉંચી એક પ્રતિકૃતિનું આજે સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકામાં લોકાર્પણ કર્યું. બારડોલીના બાબેન ખાતે જળાશયની મધ્યે આ સુંદર પ્રતિમા સ્થાપવામાં આવી છે.

દેશના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં બારડોલી સત્યાગ્રહનું યોગદાન બહુ મોટું છે. બારડોલીના સત્યાગ્રહે જ દેશને ‘સરદાર’ આપ્યા. આઝાદીની લડતના સીમાચિન્હ રૂપ એવા આ સ્થળે સરદાર સાહેબની વિરાટ પ્રતિમા આપણા દેશવાસીઓના સ્વાભિમાનના પ્રતિકરૂપ બની રહેશે. સરદાર સાહેબના જીવન સાથે સંકળાયેલા મહત્વના સ્થળોની પ્રવાસન સર્કિટ બનાવવાનો નિર્ણય ગુજરાત સરકારે કર્યો છે, તેમાં બારડોલીને પણ સાંકળી લેવાશે. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s