ગામડું કેવું હોય ?

ધૂળ ઢેફા ને પાણાં હોય
ભીંતે-ભીંતે છાણાં હોય
ટાણાં એવા ગાણાં હોય
મળવા જેવા માણાં હોય
ઉકરડાં ને ઓટા હોય
બળદીયાના જોટા હોય
પડકારા હાકોટાય
માણસ મનનાં મોટા હોય
માથે દેશી નળીયા હોય
વિઘા એકનાં ફળીયા હોય
બધા હૈયાબળીયા હોય
કાયમ મોજે દરીયા હોય
સામૈયા ફુલેકા હોય
તાલ એવા ઠેકા હોય
મોભને ભલે ટેકા હોય
દિલના ડેકા-ડેકા હોય
ગાય,ગોબર ને ગારો હોય
આંગણ તુલસીક્યારો હોય
ધરમનાં કાટે ધારો હોય
સૌનો વહેવાર સારો હોય
ભાંભરડા ભણકારા હોય
ડણકું ને ડચકારા હોય
ખોંખારા ખમકારા હોય
ગામડાં શહેર કરતા સારા હોય.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s