મિત્રોના ખભ્ભા મળે છે…

    ફળે  છે  ઇબાદત  , ને  ખુદા મળે  છે

મિત્રોને   નિહાળીને  ,  ઉર્જા  મળે  છે

નથી જાતો  મંદિર , મસ્જિદ ,ચર્ચમાં

મિત્રોના  દિલોમાં  જ  દેવતા  મળે  છે

ખસું  છુ  હું  જયારે  સતત ખુદમાંથી

મિત્ર તારા  હૃદયમાં  જગ્યા  મળે  છે

સમય છે ઉકળતો ને જીવન સળગતું

મિત્રોની  હથેળીમાં ,  શાતા  મળે  છે

ઈચ્છા  ને   તમન્ના  બધી   થાય  પૂરી

મને  ઊંઘમાં મિત્રના  સપના મળે  છે

ડૂબું છુ  આ સંસાર  સાગરમાં  જયારે

મિત્રતાના  મજબૂત  તરાપા મળે  છે

દવાઓ  ને   સારવાર  નીવડે  નકામી

મિત્રોની  અસરદાર   દુઆ   મળે   છે

જીવન કે  મરણની  ગમે  તે  ઘડી  હો

સદનસીબે  મને મિત્રોના ખભ્ભા  મળે  છે…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s