અરે દોસ્ત તું ક્યાં જાય છે?

દિલ પૂછે છે મારું , અરે દોસ્ત તું ક્યાં જાય છે ?

જરાક તો નજર નાખ સામે કબર દેખાય છે .

ના વ્યવહાર સચવાય છે , ના  તહેવાર સચવાય છે ;

દિવાળી હોય ક હોળી બધુ ઓફિસ માં જ ઉજવાય છે .

આ બધુ તો ઠીક હતું પણ હદ તો ત્યાં થાય છે ;

લગ્નની મળે કંકોત્રીત્યાં  સીમંતમાં માંડ જવાય છે .

દિલ પૂછે છે મારુ , અરે દોસ્ત તું ક્યાં જાય છે ?

પાંચ આંકડા ના પગાર છે ,

પણ પોતાના માટે પાંચ મિનિટ પણ ક્યાં વપરાય છે .

પત્નીનો ફૉન ૨ મિનીટમાં કાપીયે પણ કસ્ટમરનો કોલ ક્યાં કપાય છે .

ફોનબુક ભરી છે મીત્રોથી પણ કોઈનાય ઘરે ક્યાં જવાય છે ,

હવે તો ઘરના પ્રસંગો પણ હાફ – ડેમાં ઉજવાય છે .

દિલ પૂછે છે મારુ , અરે દોસ્ત તું ક્યાં જાય છે ?

કોઈ ને ખબર નથી આ રસ્તો ક્યાં જાય છે ;

થાકેલા છે બધા છતા ,લોકો ચાલતા જ જાય છે .

કોઈક ને સામે રૂપિયા તો કોઈક ને ડોલર દેખાય છે ,

તમેજ કહો મિત્રો શું આનેજ જિંદગી કહેવાય છે ?

દિલ પૂછે છે મારુ , અરે દોસ્ત તું ક્યાં જાય છે ?

બદલાતા આ પ્રવાહમા આપણા સંસ્કાર ધોવાય છે ,

આવનારી પેઢી પૂછછે સંસ્કૃતી કોને કહેવાય છે ?

ઍક વાર તો દિલને સાંભળો ,બાકી મનતો કાયમ મુંજાય છે .

ચાલો જલ્દી નિર્ણય લૈયે મને હજુ સમય બાકી દેખાય છે .

દિલ પૂછે છે મારુ , અરે દોસ્ત તું ક્યાં જાય છે ?

જરાક તો નજર નાખ , સામે કબર દેખાય છે…

તમારો મિત્ર.~

Copied & Pasted from WhatsApp group BPTI Roarers

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: