હું તો કાગળિયા લખી લખી..

ગુજરાતી કોયલની ઉપમા જેમને મળી છે એવા પદ્મશ્રી અને જેસલ તોરલનાં ભજન ‘પાપ તારૂં પરકાશ જાડેજા ધરમ તારો સંભાળ રે…, તેમજ મારે ટોડલે બેઠો રે મોર ક્યાં બોલે’, અને ‘હું તો કાગળિયા લખી લખી થાકી કાનુડા તામા મનમાં નથી’ જેવાં અઢળક લોકગીતો, ભજનોથી ઘર-ઘરમાં જાણીતાં બનેલા લોકગાયિકા દિવાળીબેન ભીલ હવે આપણે વચ્ચે રહ્યા નથી. તેમનું આજે દુ:ખદ અવસાન થયું છે

Click following link for biography of  Diwaliben Bhil

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s