ભરત ચૌહાણ દ્વારા સંકલન કરેલ ઈ-બુક

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ડાયટ દ્વારા પ્રકાશિત ભરત ચૌહાણના બ્લોગ મોડ્યુલ બ્લોગસ્પોટમાં બ્લોગ કેવી રીતે બનાવશો ?  વર્ડપ્રેસમાં બ્લોગ કેવી રીતે બનાવશો … More

Gujarati Books

વિચારવલોણું પરિવાર દ્વારા પ્રકાશિત પુસ્તકો (આભાર : વિચારવલોણું પરિવાર) વેબસાઈટની મુલાકાત લેવા માટે : અહીં ક્લિક કરો   સુખમય  સિદ્ધાર્થ  … More

ગુજરાતી પ્રાર્થના

ગુજરાતી પ્રાર્થના યા કુન્દે ન્દુ તુ સાર હાર ધવલા  ઓમ તત સત શ્રી નારાયણ તું  વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ  … More

આપઘાત કરતા પેહલા……

જો તમે કોઈને પ્રેમ કરો છો તોં એક વાર અચૂક વાંચજો પાંચ મિનીટ થશે.. આપઘાત કરતા પેહલા સો વાર વિચારવું… … More

Job Vacancies

. . रेलवे सुरक्षा बल (RPF) मैं 32000 पदो पर भर्तियां. 10वी 12वी पास आवेदन कर सकते है . {{पुरुष:- … More