આપઘાત કરતા પેહલા……

જો તમે કોઈને પ્રેમ કરો છો તોં એક વાર અચૂક વાંચજો પાંચ મિનીટ થશે.. આપઘાત કરતા પેહલા સો વાર વિચારવું… … More

संघ आखिर क्या है ?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को अपनी ओजस्वी वाणी से बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया है साध्वी ऋतंभरा जी ने, एक बार पूरा विडियो देखें.

For All Married Couples

પતિ-પત્નીના જીવનને સ્પર્શ કરતી એક સરસ વાત જે સંસાર ત્યાગી ચુકેલા એક જૈન મુની પાસે સાંભળી હતી લગ્નની પચીસી વટાવી … More